bt365网址老版
交易编号项目名称
交易编号 项目名称 交易方式 开始时间/结束时间
GY19-04Y-CQ-ZCZL008002 标的二蚬岗镇蚬岗石龙街仓库 挂牌 2019-04-19 08:30:00.000-2019-05-06 15:30:00.000
GY19-04Y-CQ-ZCZL008001 标的一蚬岗镇双金二路蚬岗镇水... 挂牌 2019-04-19 08:30:00.000-2019-05-06 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCZL024001 肇庆市端州区北岭七星大道西侧... 挂牌 2019-04-18 08:30:00.000-2019-05-17 15:30:00.000
FK2019-04Y-CQ-ZCZR001001 河砂一批(约3195立方米) 挂牌 2019-04-18 08:30:00.000-2019-05-06 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCJY018008 标的八罗汉松(树高450厘米... 挂牌 2019-04-16 08:30:00.000-2019-04-29 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCJY018007 标的七罗汉松(树高500厘米... 挂牌 2019-04-16 08:30:00.000-2019-04-29 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCJY018006 标的六罗汉松(树高600厘米... 挂牌 2019-04-16 08:30:00.000-2019-04-29 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCJY018005 标的五罗汉松(树高350厘米... 挂牌 2019-04-16 08:30:00.000-2019-04-29 15:30:00.000
ZQ19-04Y-CQ-ZCJY018004 标的四罗汉松(树高300厘米... 挂牌 2019-04-16 08:30:00.000-2019-04-29 15:30:00.000
首页< 上页 12345下页 >末页1/7GO